Affärsidé

Norr Com AB erbjuder kostnadseffektiva och funktionella datalösningar och telefonsystem genom att tillhandahålla kompetens och kvalitetsprodukter till företag i Norrbotten.

Våra kunder skall känna sig nöjda och trygga i sitt samarbete med med oss genom ärlighet, hög servicenivå samt estetiskt utförda arbeten.

Finansiering

I samarbete med finansieringsbolag vill vi utforma flexibla och attraktiva finansieringslösningar så kunden kan hålla fokus på funktion och affärsnytta.

Norr Com AB är medlem i