IT-investeringar

Hur går man tillväga med IT-investeringar? Större delen av en IT-budget består av mjuka tjänster:

1.

Förstudie – exakt vad är det företaget är i behov av? Detta leder så småningom fram till en kravspecifikation. 

2.

Lösningsförslag efter kravspecifikation, inkl. finansieringsförslag.

3.

Implementering (installation och driftsättning).

4.

Utbildning av användare – redan i startskedet vill man dra nytta av den nya investeringen.

5.

Drift och underhåll, användarestöd, kanske någon uppföljande utbildning.

Viktigt är att man gör rätt redan från början. Slarvas det med förstudien, är det en stor risk att man får leva med ett arbetsredskap som kanske var bra i sig, men inte för just det här företaget. Men investeringens storlek gör att företaget ändå väljer att behålla systemet fast med sämre avkastningen än budgetterat. Hur kan detta påverka t.ex. konsultkostnaderna? Gissningsvis större än planerat.

Samma sak gäller om de övriga stegen inte följs: T.ex. glöms ofta utbildning bort, det blir en kort introduktion bara. Även detta kan bli ett kostsamt misstag!