Tjänster

Vi erbjuder IT-kompetens för företag inom följande områden:

Installation och drift av:


Servers
Persondatorer
Skrivare/plotters
Nätverk
Router/brandväggar
Virtuella Privata Nätverk (VPN)

Miljöer vi jobbar inom:Servermiljöer:
Windows 2000/2003 Std./SBS /2008
Klientmiljöer:
Windows 2000/XP/Vista (DOS/9x/NT4)

Vi kan hjälpa Er med:


Hemarbetsplatser
Mailservers
Utskriftservers
Fileservers
Backupp av data via band eller till disk
Backupp av data över Internet
Domänhantering
Uppgraderingar
Felsökning
Verifiering och dokumentation av system
Inventering av utrustning, som underlag
för budgetering
Förstärka den egna IT-kompetensen

Terminalserverlösningar med tunna klienter
VmWare - virtuella miljöer
2x Applikationsserver