Integrera E-post och SMS

Intellipool SMS Gateway (ISG) låter företagets anställda skicka och ta emot SMS via valfritt e-postprogram, exempelvis Outlook eller Notes.

Fördelar med Intellipool SMS gateway (IGS)

  •  Skicka SMS från datorn
    ISG integreras med företagets e-postsystem och konverterar e-post till SMS och vice versa. SMS skickas via ett lokalt GSM-modem. Ingen koppling till extern SMS-central behövs.

  • Skicka SMS till flera anställda och kunder
    Nå snabbt ut med viktiga budskap till många mottagare via SMS.

  •   Ta emot SMS som e-post
    SMS som skickas till företaget konverteras till e-post och skickas till en eller flera mottagare.

Vad du behöver...

 

För att använda ISG behöver du
1. GSM-modem med ett abonnemang från valfri operatör.
2. En e-postserver som kan vara intern eller extern (exempelvis ett konto hos en internetleverantör).

Utgående SMS (e-post till SMS)
Användaren som önskar skicka ett SMS skapar i sitt e-postprogram ett nytt meddelande. Användaren adresserar detta till en specifik adress i e-postservern som ISG övervakar. När ISG hittar ett nytt meddelande letar den efter mottagarinformation och skickar sedan ut innehållet i meddelandetexten som ett SMS. SMS:et skickas ut genom ett anslutet GSM-modem eller mobiltelefon.
ISG godkänner endast användare som definierats i ISGs kontodatabas att skicka ut meddelanden.

Inkommande SMS (SMS till e-mail)
När ett inkommande SMS skickas till GSM-modemet anslutet till ISG kommer ISG konvertera SMS:et till ett e-postmeddelande och skicka detta till mottagaren.

Hur utgående SMS fungerar

Det finns två sätt detta kan fungera på beroende på vad er e-postserver klarar.

1. 
E-postservern kan endast sortera e-post 
baserat på informationen framför @-tecknet.

När detta sätt används skapas en ny användare i er e-postserver (eller er internetleverantörs e-postserver) som är specifik för ISG exmpelvis sms@erdomän.se.
ISG konfigureras sedan att hämta alla meddelanden som hamnar i denna e-postlåda på er server.

När en användare önskar skicka ett SMS från sin e-postklient väljer han att skapa ett nytt meddelande och adresserar detta till den e-postlådan som ISG övervakar. I detta exempel sms@yourdomain.com.

Användaren måste naturligtvis ange vilket telefonnummer som SMS:et skall skickas till. Användaren gör detta genom att skriva detta i rubrikraden på e-postmeddelandet. Innehållet i själva SMS:et skrivs sedan i meddelandetexten.
Alternativt kan användaren ange mottagarens namn i rubrikraden. Detta förutsätter dock att mottagaren är angiven i ISGs kontodatabas.

Meddelandet skickas sedan till e-postservern där ISG hämtar det med hjälp av POP3 eller ATRN.

ISG behandlar sedan meddelandet och skickar ut det via ett GMS-modem eller en mobiltelefon ansluten till maskinen.

2. 
E-postservern har möjlighet att sortera e-post 
baserat på informationen bakom @-tecknet.


Detta sätt ger mer flexibilitet då din e-postserver kan sortera alla inkommande meddelanden för en hel domän. Exempelvis @sms.erdomän.se.
Du konfigurerar då e-postservern att sortera all inkommande e-post till sms.erdomän.se till en och samma e-postlåda som ISG hämtar e-post från med POP3 eller ATRN.

Då delen framför @-tecknet inte spelar någon roll för din e-postserver kan användaren ange mobiltelefonnummret som SMS:et skall skickas till framför @-tecknet. Exempelvis 070555555@sms.erdomän.se
Alternativt kan användaren ange mottagarens namn framför @-tecknet. Detta förutsätter dock att mottagaren är angiven i ISGs kontodatabas.

Meddelandet skickas sedan till e-postservern där ISG hämtar det med hjälp av POP3 eller ATRN.

ISG behandlar sedan meddelandet och skickar ut det via ett GMS-modem eller en mobiltelefon ansluten till maskinen.

Hur ingående SMS fungerar

För att ISG skall kunna avgöra vem mottagaren är av det inkommande SMS:et måste avsändaren inkludera någon typ av mottagarinformation.

ISGs söker i sin användardatabas för att hitta korrekt mottagare av inkommande SMS. Här lagras telefonnummer, e-postadress och namn. Om det inkommande SMS:et har någon av denna information i meddelandetexten, vidarebefordrar ISG SMS:et som ett e-postmeddelande till denna mottagare. 

Om mottagarinformation saknas skickar ISG meddelandet vidare till en standardmottagare angiven i ISG. Detta kan exempelvis vara en e-postlista så att fler mottagare kan ta del av det inkommande SMS:et.

 

Pris från 2160;- exkl moms