Inledning

Under våra år i teknikbranschen har vi ofta sett företag som haft problem med sin data eller telefoniutrustning. Problem som nästan alltid kan hänföras till system som varit undermålig.

I investeringsskedet har de funktioner företaget eftersträvat kostat mer än budgeterat och har därför sett sig nödsakad att ge avkall på vissa funktioner eller än värre – försökt "klämma in" funktionerna i ett system som egentligen saknar tillräcklig kapacitet. Eller så har man "växt ur" sitt befintliga system, men som man ändå försöker hålla vid liv eftersom man inte riktigt vet vad man skall ersätta det gamla systemet med.

Sammanfattningsvis är man ofta tvungen att tillkalla hjälp för att för stunden åtgärda problem, för en kostnad som inte alarmerar. Man anser det billigare att "knuffa igång" systemet igen, medveten om att det då kommer att "fungerar ett tag"... till nästa gång alltså. I denna "snabbkalkyl" saknas några viktiga bitar – förlusten vid driftstoppet samt personalens misstroende mot ett system som inte känns riktigt tillförlitligt längre. Kontentan är – man kastar goda pengar efter dåliga.

Kraftfulla åtgärder koster pengar, det vet alla, och speciellt den som sitter i beslutsfattande ställning. Ovannämnda exempel är ganska vanligt, man har gjort en investering för några år sedan som inte är avskriven än, det känns för dyrt att redan utmönstra utrustningen.

Hur ska man då göra? Vad är det som är fel? Utrustningen kanske fungerar i sig – bara inte som den används nu. Tänk om man kunna lämna tillbaka utrustning som inte räcker till och få en ny utrustning som har den kapacitet som behövs – nu och framöver. Och det utan att behöva kassera någonting.Svaret är att välja rätt sätt att finansiera sin data och telefoniutrustning.

Det är svårt att sia och speciellt om framtiden. Det som gäller idag kan vara helt förlegat om ett år. Den värld vi lever i förändras ständigt, varför även företagen måste vara föränderliga. Ordet är flexibilitet, både gällande data och telefoniutrustning och dess finansiering. Att hyra data och telefoniutrustning istället för att köpa, ger Dig just denna flexibilitet. Det blir enklare att göra tilläggsinvesteringar, betalningssättet är flexibelt och kan anpassas efter just Dina behov och du undviker kapitalbindning.